Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Captus Learning Demo

:

Discussion Board for Course Participants:Thông tin vật lý hữu ích :FlatUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open MenuOpen Menu

Use the Discussion Board list to hold newsgroup-style discussions on topics relevant to your team.
Post
Started: 6/14/2021 11:11 PM
Picture Placeholder:
Thông tin vật lý hữu ích

Môn Vật lý là một môn khoa học tự nhiên tập trung vào sự nghiên cứu vật chất[1] và chuyển động của nó trong không gian và thời gian, cùng với những khái niệm liên quan như năng lượng và lực. Một cách rộng hơn, nó là sự phân tích tổng quát về tự nhiên, được thực hiện để hiểu được cách biểu hiện của vũ trụ. Sau đây là một số kiến thức vật lý bạn nên biết như: điện dungsuất điện động cảm ứng1 vạn là bao nhiêulevvvel coin masteráp suất chất lỏngmaster coin sóng điện từphòng áp suất âm​